Από το πρώτο έτος της ζωής τους μέχρι την εφηβεία, τα παιδιά ψηλώνουν κατά μέσο όρο 5-6 εκ / χρόνο και το βάρος τους αυξάνει αντίστοιχα κατά 2 με 3 κιλά. Τα διαγράμματα ανάπτυξης παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την φυσιολογική ανάπτυξη και την πορεία της υγείας ενός παιδιού. Όταν ένα παιδί βρίσκεται πολύ κάτω από τους φυσιολογικούς δείκτες ανάπτυξης, αυτό συνιστά πιθανό υποσιτισμό. Όταν βρίσκεται σημαντικά πάνω, αυτό σημαίνει πως υπάρχει παχυσαρκία και πιθανώς χαμηλή φυσική δραστηριότητα.

Διαβάστε περισσότερα: Ο σύγχρονος τρόπος ζωής των παιδιών